Operační školení

Základní školení dentální implantologie, včetně live operace.
Jednodenní školení je pořádáno v Brně pod záštitou prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc.
Operační část probíhá pod vedením MUDr. Juraje Strechy, Ph.D. nebo MUDr. Přemysla Černého.

Bodové hodnocení ČSK: 10 kreditů

Termíny školení pro rok 2018: (vždy od 9 hodin)

  • 10.02.2018 (MUDr. Juraj Strecha, Ph.D.)
  • 21.04.2018 (MUDr. Přemysl Černý)
  • 23.06.2018 (MUDr. Přemysl Černý)
  • 06.10.2018 (MUDr. Juraj Strecha, Ph.D.)
  • 17.11.2018 (MUDr. Juraj Strecha, Ph.D.)

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Místo konání: Simply Dent, s.r.o.

Program školení:

  1. Přednáška na téma plánování implantologického ošetření, indikace pro implantologické ošetření, kontraindikace, přehled chirurgických postupů v dolní a horní čelisti, poimplantační péče o pacienta, forenzní aspekty.
  2. Představení implatologického systému VNI fy KREISLER Dental Implants.
  3. Live operace.
  4. Závěrečné zhodnocení.

Registraci můžete provést prostřednictvím registračního formuláře, popřípadě pomocí uvedených kontaktů.