Biovan

Augmentační materiály v současné době hrají v dentální implantologii významnou roli.
Z celosvětových statistik vyplývá, že využití augmentačních materiálů při zavádění implantátů neustále roste.

Na tento trend firma KREISLER Dental Implants reagovala rozšířením nabídky svých produktů o augmentační materiály pod označením Biovan.
Augmentační materiál Biovan se používá jako substituent kosti, tedy jako implantační materiál vhodný pro reparaci kostního tkaniva.
Současně s nabídkou již všeobecně známého a používaného hydroxyapatitu (HAP), který představuje Biovan H, nabízíme i jeho novou generaci Biovan K (HAP + atelokolagen).

Oblasti využití ve stomatologii:

  • při paradentopatiích,
  • v implantologii,
  • pro výplně alveolárních a maxilárních defektů,
  • úprava alveolárních výběžků,
  • augmentace a vyplnění poúrazových defektů,
  • při ošetření čelistních anomálií.

Biovan K

Augmentační materiál dodávaný ve tvaru destiček, který je možné dotvarovat v průběhu operace.

Biovan_K

Složení
Hydroxyapatit – Ca10(PO4)6(OH)2
s atalokolagenem v poměru 9:1

Charakteristika
Biovan K je materiál, který se používá při implantacích pro výplně kostních defektů a při poruchách kostního hojení. Nejčastějšími příčinami defektů mohou být zlomeniny, kostní cysty, nekrózy kloubových konců, displáze a paklouby.

Indikace
Biovan K se implantuje na reparaci kostního tkaniva při jeho poranění, poškození nebo jako náhrada kosti při patologické strukturální změně.

Kontraindikace
Biovan K se neimplantuje mimo kostní tkanivo v těle ani do infekčních ložisek kosti.

Nežádoucí účinky
Při nedostatečném krytí periostem může Biovan K vyvolat aseptickou zápalovou reakci. Při drenáži rány po dobu 3-5 dní nastane ústup reakce bez použití antibiotik. U Biovanu K nebyly pozorované žádné jiné nežádoucí účinky.

Dávkování
Biovan K se dodává ve tvaru tenké destičky, ze které je možné za sterilních podmínek oddělit požadovaný tvar a množství materiálu. Uzavřené cysty a defekty se vyplňují suchým Biovanem K jen asi do objemu 80%. Vypočítaná a experimentálně stanovená expanze materiálu po smáčení s fyziologickým roztokem nebo krví je 18-23%.

Sterilizace
Biovan K je sterilizovaný gama-zářením. Jiné způsoby sterilizace jsou nevhodné a způsobují degradaci a znehodnocení materiálu.

Upozornění
Materiál je určen pro jednorázové použití. Po otevření je potřebné materiál spotřebovat.

Biovan H

Polydisperzní spečený nebo nespečený prášek, který je dodávaný v různé hrubosti.

Biovan_H

Složení
Hydroxyapatit – Ca10(PO4)6(OH)2

Charakteristika
Biovan H je materiál, který se používá při implantacích pro výplně kostních defektů a při poruchách kostního hojení. Nejčastějšími příčinami defektů mohou být zlomeniny, kostní cysty, nekrózy kloubových konců, displáze a paklouby.

Indikace
Biovan H se implantuje na reparaci kostního tkaniva při jeho poranění, poškození nebo jako náhrada kosti při patologické strukturální změně.

Kontraindikace
Biovan H se neimplantuje mimo kostní tkanivo v těle ani do infekčních ložisek kosti.

Nežádoucí účinky
Při nedostatečném krytí periostem může Biovan H vyvolat aseptickou zápalovou reakci. Při drenáži rány po dobu 3-5 dní nastane ústup reakce bez použití antibiotik. U Biovanu H nebyly pozorované žádné jiné nežádoucí účinky.

Dávkování
Biovan H se dodává ve formě spečeného nebo nespečeného prášku hydroxyapatitu. Prášek se dávkuje podle potřeby. Spečenec se vyrábí na objednávku (tvar a rozměry dle požadavku ošetřujícího lékaře).

 


Sterilizace

Biovan H je sterilizovaný gama-zářením. Jiné způsoby sterilizace jsou nevhodné a způsobují degradaci a znehodnocení materiálu.

Upozornění
Po otevření je možné nespotřebovaný materiál opětovně sterilizovat.