Produkty

Naše nabídka obsahuje čtyři komplexní implantologické systémy. V oblasti jednofázových implantátů nabízíme systém B-Š (Bikortikální implantát), jehož součástí je i varianta s kulovou nástavbou. Dvoufázové implantáty zastupují systémy A-Z (Šroubový implantát) a F-F (Samořezný implantát). V daných případech dodáváme i původní válcové implantáty.

Naše implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu, tj. z biokompatibilního materiálu, který je dle studií pro lidský organismus nejpřijatelnější. Šíře nabízeného portfolia implantologických systémů umožňuje ošetřujícímu lékaři zvolit takový implantát, který je pro daného pacienta nejvhodnější.

Námi nabízené implantologické systémy obsahují standardní řadu nejpoužívanějších průměrů a délek jednotlivých produktů. Jako výrobci jsme schopni na přání ošetřujícího lékaře vyrobit a dodat i nestandardní typ produktu, přesně na míru pacienta.
Pro každý implantologický systém nabízíme ucelené instrumentárium.

Jeden z hlavních cílů firmy KREISLER Dental Implants je nabízet vysokou kvalitu výrobků.
Veškeré materiály jsou atestovány výrobcem a jejich využití je dáno registrací SÚKL Praha ze dne 28.08.2019 dle nařízení vlády č. 54/2015, příloha č. 8 a od 26.06.2021 podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a podle Nařízení 2017/745/EU, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

Implantáty B-Š

Implantáty B-Š

Implantáty B-Š II

Implantáty B-Š II

Implantáty F-F-Y

Implantáty F-F-Y

Implantáty A-Z

Implantáty A-Z

Instrumentárium pro systémy B-Š a B-Š II

Instrumentárium pro systémy B-Š a B-Š II

Instrumentárium pro systémy F-F a A-Z

Instrumentárium pro systémy F-F a A-Z