Bikortikální implantáty B-Š

Použití
Princip použití bikortikálního implantátu (dále jen B-Š) je v ukotvení B-Š bikortikálně, tedy mezi dvě vrstvy kortikální části kosti. Díky tomu B-Š využívá celou výšku kosti. Nejčastější je biforaminálně v dolní čelisti. Vzhledem k takovému uchycení ve dvou kortikálních vrstvách je možné B-Š včasně zatížit. Významným užitím je třmen v návaznosti na hybridní náhradu. Takto zhotovený třmen je kotven na čtyřech (event. minimálně na třech) B-Š. Hybridní, potencionálně snímatelná náhrada se pak kotví na třmen nejčastěji horizontálním zásuvným spojem. Tato náhrada přenáší žvýkací tlak na B-Š ve frontálním úseku, v distálním úseku přes sliznici alveolárního hřebene. Díky snímatelnosti náhrady je velmi dobře zajištěna hygiena a pacienty je velmi dobře akceptována. Další indikací je spojení biforaminálně kotvených B-Š s implantáty KDI do fixní práce. Také náhrada jednoho pilíře pomocí B-Š je možná.

Charakteristika
Závitové titanové bikortikální implantáty se širokým samořezným závitem a špičatým ukončením. KREISLER Dental Implants vyrábí dva průměry B-Š (2,7 mm; 3,3 mm) a čtyři základní délky (24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm).

Výhody
Jednoduchá chirurgická fáze. Možnost zatížení asi po čtyřech týdnech od zavedení B-Š.

Důležité upozornění
Před operací je nutná analýza RTG snímků na určení výšky a šířky dolní čelisti biforaminálně, pro zvolení správné délky a průměru B-Š.

Bikortikální implantát s kulovou nástavbou

Použití
Bikortikální implantát s kulovou nástavbou (dále jen B-Š II) se používá u pacientů s bezzubou, popř. částečně bezzubou čelistí, kteří nosí snímatelnou zubní náhradu.

Řešení pomocí systému B-Š II je založeno na použití kulové nástavby ve spojení s matricí, která je zasazena do snímatelné zubní náhrady.
Po vložení zubní náhrady do úst pacienta se matrice spojí s kulovou nástavbou na implantátu a drží zubní protézu na požadovaném místě.

Charakteristika
Bikortikální implantáty s kulovou nástavbou se řadí do kategorie jednofázových implantátů, dodávaných ve dvou průměrech (2,7 mm; 3,3 mm) a třech délkách (10 mm; 12 mm; 14 mm).

Implantát B-Š

Implantát B-Š

Implantát B-Š II

Implantát B-Š II