Šroubové implantáty A-Z

Použití / charakteristika
Dentální implantát A-Z je šroubového tvaru a jeho variabilita umožňuje nasazení ve všech typech kostí obou čelistí.
Implantáty A-Z jsou vyrobeny z čistého titanu, jejichž povrch je pískován. Dodávány jsou ve třech průměrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a pěti délkách (8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm).

Vnitřní část implantátu má tvar šestihranu, který má následující funkce:

  • Slouží pro snadné uchycení zavaděče při implantaci.
  • Plní antirotační funkci při následném ukotvení nástavby.
  • Plní polohovací funkci u angulované nástavby (po 60 stupních).

Nástavby implantologického systému A-Z

Nástavba přímá
Nástavba přímá A-Z (0°) se šestihranem zajišťuje přesné polohování v dentálním implantátu a je určena pro nesení nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve spodní části nástavby vkládané do implantátu plní antirotační funkci. Nástavba je spojena s implantátem pomocí spojovacího šroubu.
Nástavby dodáváme ve třech průměrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a čtyřech délkách (5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm).

Nástavba angulovaná
Nástavba angulovaná A-Z (angulace 13° a 23°) se šestihranem zajišťuje přesné polohování v dentálním implantátu (po 60 stupních k ose implantátu) a je určena pro nesení nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve spodní části nástavby vkládané do implantátu plní antirotační funkci. Nástavba je spojena s implantátem pomocí spojovacího šroubu.
Nástavby dodáváme ve třech průměrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a čtyřech délkách (5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm).

Nástavba kulová
Nástavba kulová A-Z slouží jako nosný prvek pro hybridní snímatelné náhrady.
Stejně jako v případě přímých a angulovaných nástaveb je spodní část nástavby opatřená antirotačním prvkem (šestihranem).
Kulové nástavby jsou dodávány ve třech průměrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a třech délkách (2 mm; 3 mm; 4 mm).

Implantát A-Z

Implantát A-Z

Nástavba přímá

Nástavba přímá

Nástavba angulovaná

Nástavba angul.

Nástavba kulová

Nástavba kulová