Pro lékaře

Historie firmy KREISLER Dental Implants sahá do roku 1994, kdy jsme ve spolupráci se Stomatologickou klinikou Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Výzkumným ústavem materiálu Brno vyvinuli a uvedli na trh implantologický systém VNI (Válcový Nitrokostní Implantát), jeho příslušenství a s ním spojené aplikační nástroje.

logo_kdi_final-vni

Současně s tím, jak docházelo k rozšiřování potřeb implantologů, se i náš implantologický systém rozšiřoval a zdokonaloval tak, abychom tyto široké požadavky byli schopni uspokojit.

Dnes naše nabídka obsahuje čtyři komplexní implantologické systémy. V oblasti jednofázových implantátů nabízíme systém B-Š (Bikortikální implantát), jehož součástí je i varianta s kulovou nástavbou. Dvoufázové implantáty zastupují systémy A-Z (Šroubový implantát) a F-F (Samořezný implantát). V daných případech dodáváme i původní válcové implantáty.

Naše implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu, tj. z biokompatibilního materiálu, který je dle studií pro lidský organismus nejpřijatelnější. Šíře nabízeného portfolia implantologických systémů umožňuje ošetřujícímu lékaři zvolit takový implantát, který je pro daného pacienta nejvhodnější.

Námi nabízené implantologické systémy obsahují standardní řadu nejpoužívanějších průměrů a délek jednotlivých produktů. Jako výrobci jsme schopni na přání ošetřujícího lékaře vyrobit a dodat i nestandardní typ produktu, přesně na míru pacienta.
Pro každý implantologický systém nabízíme ucelené instrumentárium.

Pro začínající i zkušené implantology pořádáme ve spolupráci s prof. MUDr. Jiřím Vaňkem, CSc. pravidelná operační školení.
Ve vybraných termínech operačních školení probíhá i školení protetické.