Pro pacienty

Dentální implantologie je moderní obor, bez kterého se dnešní stomatologie již neobejde. Nabízí elegantní, šetrné a hlavně funkční řešení při ztrátě jednoho nebo více zubů.

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky pacientů v rámci dentální implantologie.

Co si představit pod pojmem „dentální implantát“?
Jedná se o titanový šroubovitý pilíř nahrazující kořen zubu, který se během chirurgického zákroku zavede do čelisti. Titan je zpravidla bez komplikací přijímán lidským tělem, alergie na něj se téměř nevyskytují. Tento „umělý kořen“ tvoří stabilní základ pro dlouhodobé upevnění protetické nástavby a zároveň vyplňuje mezeru po chybějícím zubu, která by v budoucnu mohla v důsledku stažení kosti vyústit až v úbytek kostní hmoty. V zásadě se implantáty používají k náhradě jednotlivých zubů, jako pilíře pod fixní nebo snímací zubní náhradu nebo pro ortodontické účely. Implantáty se užívají při náhradě jednoho, více nebo všech zubů.

Jaký je průběh implantace?
Podrobné informace najdete zde.

implantat1     implantat2     implantat3

Využití dentálních implantátů?
Zdravé zuby plní kromě životně důležitých funkcí jako kousání a žvýkání i funkci estetickou, neboť jsou rozhodující pro celkový výraz našeho obličeje, osobitý šarm a přirozený úsměv. Zdravý stav chrupu je též předpokladem pro bezchybnou výslovnost. Ke ztrátě vlastních zubů může během života dojít z mnoha důvodů. Nejčastějšími příčinami bývá úraz, onemocnění dásní, zubní kaz nebo jiné zánětlivé onemocnění zubu. Zubní implantát je alternativním protetickým řešením, neboť chybějící zuby lze kromě klasického můstku klinicky vhodněji nahradit zubním implantátem, který splňuje všechny funkce původního zubu a navíc je jeho přirozenou a věrnou kopií, bez nutnosti zbrousit (degradovat) jiné okolní zuby (jako v případě můstku). Vhodným kandidátem pro implantaci je téměř každý, kromě pacientů s některými chronickými či systémovými onemocněními (např. diabetes) a těžkých kuřáků. Kouření totiž zvyšuje teplotu v dutině ústní a může snížit pravděpodobnost úspěšnosti implantace. Metoda taktéž není vhodná pro děti a dospívající, u kterých ještě nebyl ukončen kostní růst. O vhodnosti implantace rozhoduje implantolog na základě informací z rentgenového snímku (případně CT) a dalších skutečností.

Jsou dentální implantáty vhodné pro každého?
Mnoho pacientů žádá náhradu chybějícího zubu pomocí zubního implantátu, ale zapomíná na skutečnost, že pro úspěšné zavedení tohoto „cizího tělesa“ do čelistní kosti musí být ze strany pacienta splněny určité podmínky:

  • V místě zamýšlené implantace musí být dostatečné množství kvalitní kosti. Zdali je kosti dostatek, odhalí rentgenologické vyšetření. V případě mírného nedostatku  kostní tkáně lze v některých případech pomocí speciálních operačních technik (augmentace, operace zvaná „sinus lift“) nabídku kosti zvýšit. Používá se buď vlastní kostní tkáň, nebo „umělá kost“. Tak lze získat další cenné milimetry, ale i tyto metody mají své hranice. Obecně kvalitnější kost je v dolní čelisti než v čelisti horní, kde navíc možnost implantace často komplikuje blízkost čelistní dutiny.
  • Dokonalá ústní hygiena je další zcela zásadní podmínka,  bez které nemůže být zajištěna dlouhodobá životnost implantátu. Obzvláště citlivé je místo, kde prochází implantát přes dáseň do kosti čelisti.
  • Pacient nesmí trpět závažnými celkovými nemocemi jako je cukrovka (diabetes), epilepsie, onemocnění krve (leukémie), poruchy imunitního systému.

V jakých případech lze dentální implantát využít?
Ztráta jednoho zubu – nejčastěji dolní stoličky a nebo horního předního zubu, kde jsou estetické požadavky pacientů z pochopitelných důvodů velmi vysoké.
Ztráta více zubů – mezera po ztrátě dvou a více sousedních zubů. Je nutno použít více – (minimálně dva) implantáty a zhotovit cementovaný nebo tzv. podmíněně snímatelný (našroubovaný) fixní můstek nesený pouze implantáty.
Zkrácený zubní oblouk – zubní implantát je v tomto případě asi jedinou možností, jak se vyhnout nošení snímatelné náhrady. Dle rozsahu ztracených zubů se zhotovují buď dvěma implantáty za sebou nebo fixní můstek nesený dvěma či více implantáty.
Bezzubá čelist  –  v tomto případě se  nabízí více možností a je nutno počítat s vyšší cenou. Zejména v případě, kdy pacient požaduje zhotovení řešení „napevno“ pomocí fixního můstku. Pro ten je zapotřebí 6-8 implantátů na čelist. S vyšším počtem implantátů narůstá nejen cena, ale také pravděpodobnost úspěchu. Při omezených finančních možnostech pacienta lze zhotovit tzv. hybridní náhradu,  kdy implantáty poslouží k upevnění tzv. třmenu, do kterého se celková protéza „zacvakne“ a tím jsou výrazně omezeny potíže se špatným držením celkové zubní náhrady.

Co když není pro zavedení dentálního implantátu dostatek kosti?
Nedostatek kosti není pro zavedení implantátu překážkou. Chybějící kost je možné doplnit. Tento výkon nazýváme augmentace nebo sinus lift. Při doplňování kosti většinou používáme synteticky vyrobené materiály. Tento materiál se postupně v organizmu odbourává a je nahrazován kostní tkání. Při sinus liftu doplňujeme kost směrem do čelistní dutiny. Sinus lift je rutinní výkon bez kterého se implantace v oblasti zadních zubů horní čelisti většinou neobejde. Úspěšnost sinusliftu je velmi vysoká. Augmentaci kosti provádíme jak v dolní, tak i v horní čelisti. Umělou kostí se při tomto výkonu navýší objem kosti zevně.

Jaká je životnost dentálního implantátu?
Z dlouhodobého hlediska je úspěšnost zavedení v dolní čelisti asi 95%, v horní čelisti 90%.

Jaké jsou hlavní přínosy ošetření formou dentálních implantátů?

  • Při ztrátě jednoho zubu není nutno obrousit sousední a někdy jinak zcela zdravé zuby jako u konvenčních fixních můstků.
  • Částečnou snímatelnou či dokonce celkovou náhradu lze mnohdy nahradit fixním můstkem, tzn. pacient může mít zuby opět „napevno“, což zajistí pevný a jistý skus na rozdíl od snímatelných zubních náhrad.
  • Pomocí implantátů lze zajistit lepší držení snímatelných zubních náhrad.
  • Při úspěšném vhojení implantátu nedochází k úbytku čelistní kosti jako je tomu u bezzubé čelisti.
  • Implantát je ideálním způsobem nahrazení ztracených zubů např. u mladých pacientů, kteří přišli o zuby při úrazu (dopravní nehody, sport atd.).
  • Pacientů s implantáty bude v celé Evropě rychle přibývá a náhrada zubů implantáty se stává zcela běžným způsobem ošetření.

implantat5

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Neváhejte nás kontaktovat.