Operační školení

Základní školení dentální implantologie, včetně live operace.
Jednodenní školení je pořádáno v Kamenickém Šenově (ČR) nebo v Martině (SK) pod záštitou prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc.
Operační část probíhá pod vedením MUDr. Přemysla Černého nebo MUDr. Juraje Strechy, Ph.D.

Bodové hodnocení ČSK: 5 kreditů

Termíny školení pro rok 2021: (vždy od 9 hodin)

  • 29.05.2021 (MUDr. Juraj Strecha, Ph.D.) – Martin, Slovensko
  • 05.06.2021 (MUDr. Přemysl Černý) – Kamenický Šenov, Česká republika
  • 18.09.2021 (MUDr. Juraj Strecha, Ph.D.) – Martin, Slovensko
  • 25.09.2021 (MUDr. Přemysl Černý) – Kamenický Šenov, Česká republika

Cena: 3 800,- Kč (bez DPH), 145,- € (bez DPH)

Místo konání:
MUDr. Přemysl Černý – Kamenický Šenov, Česká republika
MUDr. Juraj Strecha – Martin, Slovensko

Program školení:

  1. Přednáška na téma plánování implantologického ošetření, indikace pro implantologické ošetření, kontraindikace, přehled chirurgických postupů v dolní a horní čelisti, poimplantační péče o pacienta, forenzní aspekty.
  2. Představení implatologického systému VNI fy KREISLER Dental Implants.
  3. Live operace.
  4. Závěrečné zhodnocení.

Registraci můžete provést prostřednictvím registračního formuláře, popřípadě pomocí uvedených kontaktů.